Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 35/2015/TT-BTC ngày 19/3/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 19/03/2015
Số hiệu 35/2015/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trương Chí Trung
Số hiệu văn bản sao 139/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 19/05/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Đỗ Thị Thanh
Nơi nhận CT, PCT VX UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Bắc Kạn; Đài phát thanh và truyền tình tỉnh; CVP, PVP VX
Tệp đính kèm Tải về
Sign In