Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 16/02/2015
Số hiệu 22/2015/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Tấn Dũng
Số hiệu văn bản sao 144/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 19/05/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Đỗ Thị Thanh
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Sở: Tài chính, Tư pháp; UBND các huyện, thị xã; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In