Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Công văn số 2739/BKHĐT-KTĐN ngày 11/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giới thiệu Hướng dẫn của UN-EU về định mức chi phí địa phương trong hợp tác phát triển với Việt Nam (Bản cập nhật 2015)
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 11/05/2015
Số hiệu 2739/BKHĐT-KTĐN
Người ký CHÁNH VĂN PHÒNG - Tống Quốc Đạt
Số hiệu văn bản sao 147/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 19/05/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Đỗ Thị Thanh
Nơi nhận Các Sở: KHĐT, TC, GTVT
Tệp đính kèm Tải về
Sign In