Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 37/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà, đất phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước theo hình thức hỗ tươn
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 25/03/2015
Số hiệu 37/2015/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trương Chí Trung
Số hiệu văn bản sao 153/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 01/06/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận CT UBND tỉnh; Sở Tài chính; UBND các huyện, thành phố; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In