Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 83/2015/TT-BTC ngày 28/5/2015 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 28/05/2015
Số hiệu 83/2015/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Văn Hiếu
Số hiệu văn bản sao 158/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 16/06/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Liên minh hợp tác xã; UBND các huyện, thành phố; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In