Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 15/2015/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2008/QĐ-TTg ngày 3/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia và Quy chế tổ chức và hoạt động
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 22/05/2015
Số hiệu 15/2015/QĐ-TTg
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Tấn Dũng
Số hiệu văn bản sao 159/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 16/06/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Sở: Tài chính, KHĐT; Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In