Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 71/2015/TT-BTC ngày 11/5/2015 của Bộ Tài chính về Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ hoạt động của Hội Cựu chiến binh trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hôi, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 11/05/2015
Số hiệu 71/2015/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trương Chí Trung
Số hiệu văn bản sao 160/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 16/06/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận CT. PCT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Hội cựu chiến binh; UBND các huyện, thành phố; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In