Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 71/QĐ-BCĐTCCNN ngày 03/6/2015 của Ban Chỉ đao liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vữn
Cơ quan ban hành Ban Chỉ đao liên ngành về Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 03/06/2015
Số hiệu 71/QĐ-BCĐTCCNN
Người ký PHÓ THỦ TƯỚNG - Hoàng Trung Hải
Số hiệu văn bản sao 171/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 08/07/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận TT UBND Tỉnh; Sở NN&PTNT; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In