Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN ngày 26/06/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu cô
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 26/06/2015
Số hiệu 11/2015/TT-BKHCN
Người ký BỘ TRƯỞNG - Nguyễn Quân
Số hiệu văn bản sao 182/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 29/07/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận TT UBND tỉnh; Sở: CT, NN&PTNT; UBND các huyện, thành phố; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In