Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 919/QĐ-BTC ngày 19/05/2015 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 62/2015/TT-BTC ngày 05/05/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vố
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 19/05/2015
Số hiệu 919/QĐ-BTC
Người ký CHÁNH VĂN PHÒNG - Nguyễn Đức Chi
Số hiệu văn bản sao 191/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 05/08/2015
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận CT; PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In