Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
Cơ quan ban hành Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 22/07/2015
Số hiệu 10/2015/TT-NHNN
Người ký PHÓ THỐNG ĐỐC - Nguyễn Đồng Tiến
Số hiệu văn bản sao 197/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 03/09/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận TT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN&PTNT, TC, KHĐT; Chi nhánh Ngân hàng NN tỉnh; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In