Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 99/2015/TT-BTC ngày 29/6/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 29/06/2015
Số hiệu 99/2015/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Xuân Hà
Số hiệu văn bản sao 198/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 03/09/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In