Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 1336/QĐ-BTC ngày 7/7/2015 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 07/07/2015
Số hiệu 1336/QĐ-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Xuân Hà
Số hiệu văn bản sao 201/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 03/09/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Kho bạc NN tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In