Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 134/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở h
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 28/08/2015
Số hiệu 134/2015/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Hữu Chí
Số hiệu văn bản sao 215/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 25/09/2015
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Các Sở: Tài chính, TNMT; Cục thuế tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh
Tệp đính kèm Tải về
Sign In