Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 132/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 28/08/2015
Số hiệu 132/2015/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Văn Hiếu
Số hiệu văn bản sao 218/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 25/09/2015
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận Sở: Tài chính, TNMT; Quỹ BVMT tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh
Tệp đính kèm Tải về
Sign In