Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 30/06/2015
Số hiệu 36/2015/TT-BTNMT
Người ký BỘ TRƯỞNG - Nguyễn Minh Quang
Số hiệu văn bản sao 222/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 29/09/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh
Tệp đính kèm Tải về
Sign In