Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 104/2015/TT-BTC ngày 03/7/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn đối tượng áp dụng thực hiện Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg ngày 28/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc V
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 03/07/2015
Số hiệu 104/2015/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trương Chí Trung
Số hiệu văn bản sao 223/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 29/09/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBMTTQ tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In