Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư liên tịch số 115/2015/TTLT-BTC-BTP ngày 11/8/2015 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 11/08/2015
Số hiệu 115/2015/TTLT-BTC-BTP
Người ký THỨ TRƯỞNG BỘ TP - Nguyễn Khánh Ngọc; THỨ TRƯỞNG BỘ TC - Vũ Thị Mai
Số hiệu văn bản sao 224/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 29/09/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận CT, PCT UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; CVP, PCVP (Đ/c Thất)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In