Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 130/2015/TT-BTC ngày 25/8/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 115/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 25/08/2015
Số hiệu 130/2015/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Trần Xuân Hà
Số hiệu văn bản sao 225/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 29/09/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận CT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Bảo hiểm xã hội tỉnh; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In