Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông báo số 11/TB-ĐTVNN ngày 24/8/2015 của Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2016-2017
Cơ quan ban hành Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 24/08/2015
Số hiệu 11/TB-ĐTVNN
Người ký CỤC TRƯỞNG - Phạm Quang Hưng
Số hiệu văn bản sao
Hình thức sao
Ngày sao 23/09/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Các ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In