Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 01/09/2015
Số hiệu 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG BỘ TC - Nguyễn Hữu Chí; THỨ TRƯỞNG BỘ KHCN - Trần Quốc Khánh
Số hiệu văn bản sao 249/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 21/10/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận TT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHCN, TC; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In