Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 2686/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/10/2015
Số hiệu 2686/QĐ-BKHCN
Người ký BỘ TRƯỞNG - Nguyễn Quân
Số hiệu văn bản sao 250/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 21/10/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận TT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: KHCN; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In