Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 3642/QĐ-BNN-CB ngày 08/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 08/09/2015
Số hiệu 3642/QĐ-BNN-CB
Người ký BỘ TRƯỞNG - Cao Đức Phát
Số hiệu văn bản sao 251/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 21/10/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận TT UBND tỉnh (Đ/c Chí); Sở: NN-PTNT; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In