Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 13/2015/TT-BKHĐT ngày 28/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành Danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 28/10/2015
Số hiệu 13/2015/TT-BKHĐT
Người ký BỘ TRƯỞNG - Bùi Quang Vinh
Số hiệu văn bản sao 266/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 16/11/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận TT: TU, UBND tỉnh; Sở: KHĐT, TC, NV; Ngân hàng nhà nước tỉnh; Liên minh HTX; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In