Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 34/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 27/10/2015
Số hiệu 34/2015/TT-BYT
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Viết Tiến
Số hiệu văn bản sao 268/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 16/11/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận CT, PCT VX UBND tỉnh; Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In