Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 27/10/2015
Số hiệu 33/2015/TT-BYT
Người ký BỘ TRƯỞNG - Nguyễn Thị Kim Tiến
Số hiệu văn bản sao 269/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 16/11/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận PCT VX UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In