Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 36/2015/TT-BYT ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 29/10/2015
Số hiệu 36/2015/TT-BYT
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Thị Xuyên
Số hiệu văn bản sao 270/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 16/11/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận PCT VX UBND tỉnh; Sở Tài chính; BHXH tỉnh
Tệp đính kèm Tải về
Sign In