Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 31/2015/TT-BYT ngày 14/10/2015 của Bộ Y tế Quy định việc áp dụng chế độ bồi dưỡng, thời gian và số người thực hiện giám định đối với từng loại việc giám định phap y, pháp y tâm thần
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 14/10/2015
Số hiệu 31/2015/TT-BYT
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Viết Tiến
Số hiệu văn bản sao 275/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 16/11/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Công an tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; Sở: Tài chính, Tư pháp; PVP VX
Tệp đính kèm Tải về
Sign In