Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 103/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 20/10/2015
Số hiệu 103/2015/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Tấn Dũng
Số hiệu văn bản sao 281/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 17/11/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Trần Đình Thất
Nơi nhận CT UBND tỉnh; Các Sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương Binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; PCVPNC
Tệp đính kèm Tải về
Sign In