Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 11/11/2015
Số hiệu 116/2015/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Tấn Dũng
Số hiệu văn bản sao 285/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 24/11/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Thành viên BCĐ đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn; Sở Tài chính; LĐVP (ô Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In