Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 166/2015/TT-BTC ngày 05/11/2015 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Dự án Đào tạo ngắn hạn về an toàn, an ninh thông tin trong nước thuộc Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đế
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 05/11/2015
Số hiệu 166/2015/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Huỳnh Quang Hải
Số hiệu văn bản sao 288/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 25/11/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận CT, PCT VX; Sở TT-TT; UBND các huyện, thành phố; PVP Đ/c Tuấn
Tệp đính kèm Tải về
Sign In