Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Văn bản sao y số 55/SY-VPQH ngày 18/11/2015 của Văn phòng Quốc hội về Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
Cơ quan ban hành Văn phòng Quốc hội
Loại văn bản Văn bản sao y
Ngày ban hành 18/11/2015
Số hiệu 55/SY-VPQH
Người ký CHỦ NHIỆM VPCP - Nguyễn Hạnh Phúc
Số hiệu văn bản sao 304/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 14/12/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT, LĐ-TB&XH; Văn phòng điều phối chương trình MTQG và NTM; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In