Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được
Cơ quan ban hành Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 17/11/2011
Số hiệu 14/2015/TT-BKHĐT
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Văn Hiếu
Số hiệu văn bản sao 306/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 14/12/2015
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Sở: KHĐT, GTVT, CT, XD, Y tế, TT-TrT; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In