Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 30/2015/TT-BGDĐT ngày 11/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú ban hành kèm theo Thông tư số 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 11/12/2015
Số hiệu 30/2015/TT-BGDĐT
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Thị Nghĩa
Số hiệu văn bản sao 6/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 04/01/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH -Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Sở GDĐT; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In