Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 13/11/2015
Số hiệu 179/2015/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Vũ Thị Mai
Số hiệu văn bản sao 20/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 14/01/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Sở: Tài chính, Tư pháp, TNMT; Cục Thuế tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In