Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 170/2015/TT-BTC ngày 09/11/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 09/11/2015
Số hiệu 170/2015/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Vũ Thị Mai
Số hiệu văn bản sao 21/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 14/01/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận CT UBND tỉnh; Sở: Tài chính, tư pháp; Cục thuế tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In