Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 63/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 21/12/2015
Số hiệu 63/2015/TT-BTNMT
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Linh Ngọc
Số hiệu văn bản sao 27/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 20/01/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Sở: Tài chính, KHĐT; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In