Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 14478/QĐ-BCT ngày 29/12/2015 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chỉ trì xây dựng, ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 29/12/2015
Số hiệu 14478/QĐ-BCT
Người ký THỨ TRƯỞNG - Đỗ Thắng Hải
Số hiệu văn bản sao 31/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 20/01/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Sở: Công Thương, Tư pháp
Tệp đính kèm Tải về
Sign In