Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính ph
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 17/11/2015
Số hiệu 183/2015/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Hữu Chí
Số hiệu văn bản sao 14/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 14/01/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận CT UBND tỉnh; Sở: TC, TNMT, KHĐT, XD; Kho bạc Nhà nước; Quỹ phát triển đất; UBND các huyện, thành phố; PCVP (Đ/c Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In