Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 50/2015/TT-BYT ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế Quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 11/12/2015
Số hiệu 50/2015/TT-BYT
Người ký THỨ TRƯỞNG - Nguyễn Thanh Long
Số hiệu văn bản sao 24/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 14/01/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Sở: XD, NN-PTNT; Công ty TNHH MTV nước; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In