Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Báo cáo sơ kết giai đoạn 2011-2015 thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ, 2011-2020 số 76/BC-BKHCN ngày 08/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Loại văn bản Báo cáo sơ kết
Ngày ban hành 08/01/2016
Số hiệu 76/BC-BKHCN
Người ký BỘ TRƯỞNG - Nguyễn Quân
Số hiệu văn bản sao 36/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 25/01/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận TT UBND tỉnh (Ô Chí); Sở KHCN; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In