Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 63/QĐ-BNN-PC ngày 11/01/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/01/2016
Số hiệu 63/QĐ-BNN-PC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Vũ Văn Tám
Số hiệu văn bản sao 35/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 25/01/2016
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận TT UBND tỉnh (Ô Chí); Sở: NN và PTNT, Tư pháp; CVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In