Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 215/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động trưng cầu giám định, định giá, triệu tập người làm chứng, người phiên dịch của cơ quan tiến hành t
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 31/12/2015
Số hiệu 215/2015/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Huỳnh Quang Hải
Số hiệu văn bản sao 44/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 17/02/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận CT UBND tỉnh; Sở Tài chính; Công an tỉnh; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố; PVP (Đ/c Tuấn, Đ/c Thất)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In