Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Công văn số 02/CV-VKTTC ngày 22/02/2016 của Viện Nghiên cứu, Đào tạo Kinh tế - Tài chính về việc sử dụng chứng thư thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp trong công tác xác định, đánh giá năng lực hoạt động của doanh nghiệp
Cơ quan ban hành Viện Nghiên cứu, Đào tạo Kinh tế - Tài chính
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/02/2011
Số hiệu 02/CV-VKTTC
Người ký CHỦ TỊCH - PGS.TS Nguyễn Thanh Nam
Số hiệu văn bản sao 51/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 07/03/2016
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận TT UBND tỉnh; Các Sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In