Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 14/06/2016
Số hiệu 54/2016/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 84/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 21/06/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận Các Sở: KHCN, KHĐT, NV, TC; TT ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ tỉnh
Tệp đính kèm Tải về
Sign In