Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 1668/QĐ-BNV ngày 28/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính"
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 28/06/2016
Số hiệu 1668/QĐ-BNV
Người ký BỘ TRƯỞNG - Lê Vĩnh Tân
Số hiệu văn bản sao 104/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 12/07/2016
Người ký văn bản sao CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Hoàng Thị Duyên
Nơi nhận TT Tỉnh ủy; CT, PCT UBND tỉnh; Các Sở: Nội vụ, Tài chính, TN&MT, Tư pháp; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng TTĐT tỉnh; LĐVP
Tệp đính kèm Tải về
Sign In