Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 57/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 01/07/2016
Số hiệu 57/2016/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 126/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 27/07/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Sở: KH&ĐT, TC, TT&TT; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố
Tệp đính kèm Tải về
Sign In