Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Quyết định số 1382/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án "Tăng cường dạy tiếng Việt trên mạng trực tuyến cho người Việt Nam ở nước ngoài"
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 12/07/2016
Số hiệu 1382/QĐ-TTg
Người ký PHÓ THỦ TƯỚNG - Vũ Đức Đam
Số hiệu văn bản sao 127/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 28/07/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Cao Sinh Hanh
Nơi nhận Sở: GD&ĐT, TC, TT&TT; Phòng Ngoại vụ
Tệp đính kèm Tải về
Sign In