Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Nghị định số 114/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài
Cơ quan ban hành Chính phủ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 08/07/2016
Số hiệu 114/2016/NĐ-CP
Người ký THỦ TƯỚNG - Nguyễn Xuân Phúc
Số hiệu văn bản sao 128/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 28/07/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận CT UBND tỉnh; Sở: Y tế, TC, TP; CVP, PCVP (Đ/c Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In