Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cổng thông tin điện tử Bắc Kạn kính chào quý khách! Trang chủ Góp ý Sơ đồ trang Liên hệ
THÔNG TIN VĂN BẢN
Tên văn bản Thông tư số 98/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính về việc bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia vào chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/20
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 29/06/2016
Số hiệu 98/2016/TT-BTC
Người ký THỨ TRƯỞNG - Vũ Thị Mai
Số hiệu văn bản sao 131/SY-UBND
Hình thức sao Sao y bản chính
Ngày sao 28/07/2016
Người ký văn bản sao PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH - Nguyễn Anh Tuấn
Nơi nhận CT UBND tỉnh; Sở: TC, NN&PTNT; Cục Thuế tỉnh; Chi cục Hải quan tỉnh; PCVP (Đ/c Tuấn)
Tệp đính kèm Tải về
Sign In